0493 - 670 985

info@lightspeed.nl

Lightspeed Systems

Onze producten


In dit opverzicht vindt u diverse z.g. PMC's, de Product Markt Combinaties. In de diverse branche's is Lightspeed een samenwerking aangegaan welke een groot scala aan mogelijkheden opleverd. In de afdeling partners op deze web-site vind u de mogelijkheid om ook partner te worden en tevens een overzicht van de huidige partners en hun branche tot nu toe, deze afdeling is nog in ontwikkeling wat t.z.t. bij een toename van andere partners nog meer mogelijkheden gaat opleveren voor ons product.

 

Ons Product Markt Combinatie denken brengt ons zowel kennis van de wensen en eisen uit specifieke markten alsmede directe commerciële toegang tot die markten.

Rob Tielbeke, Managing Director

Product Markt Combinatie