0493 - 670 985

info@lightspeed.nl

Lightspeed Systems

Verkeer

Lightspeed Systems is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen, produceren en leveren van sensoren die werken op basis van lichtmetingen. Licht wordt door een kunststof kabel gestuurd en veranderingen in het licht worden nauwgezet gemeten.

Doordat licht een puur signaal is kan meten o.b.v. licht erg nauwkeurig en betrouwbaar geschieden. De Lightspeed sensoren zijn dan ook breed inzetbaar. Eén van de sectoren waarin Lightspeed actief is, is het verkeer.

 

De Lightspeed verkeerssensoren worden tot op heden op een drietal manieren in het verkeer ingezet:

  1. Fietsdetectie (het, met een hoge betrouwbaarheid, tellen van het aantal fietsende passanten);

  2. Voetgangersdetectie (het dusdanig detecteren van voetgangers die over willen steken dat de doorstroming van het overige verkeer wordt bevorderd);

  3. Zebradetectie (het dusdanig detcteren en signaleren van voetgangers zodat die veilig kunnen oversteken);

 

De sensoren voor de voetgangersdetectie bestaan uit detectiematten die onder het trottoir worden aangebracht. Gaat een voetgangers op de oversteekplaats staan dan wordt deze gedetecteerd waarna een signaal naar de verkeerinstallatie wordt doorgegeven voor groen voor de voetganger. De detectie van de persoon blijft in stand zolang deze persoon staat te wachten.

 

Besluit de persoon na enige tijd wachten alvast over te steken, door het rode voetgangerslicht, dan signaleert de verkeerssensor direct de verkeersinstallatie. De oproep voor groen voor de voetgangers alsmede ook de oproep voor rood voor het overige verkeer wordt ingetrokken (zie ook de film op onze website). Op deze wijze wordt voorkomen dat het overige verkeer onnodig moet stoppen en werken de Lightspeed verkeerssensoren sterk verkeersbevorderend.

 

Klik op onderstaande link voor de film

Film voetgangers detectie

 

Een aantal projecten zijn de afgelopen tijd reeds uitgevoerd met de Lightspeed verkeerssensoren te weten:

-        Gemeente Maastricht, diverse voetgangersoversteekplaatsen;

-        Gemeente Rotterdam, diverse voetgangersoversteekplaatsen;

-        Gemeente Delft, diverse fietsdetectie punten;

-        Gemeente Vlaardingen, fietsdetectie punt;

-        Gemeente Eemnes, diverse voetgangersoversteekplaatsen;

-        Gemeente Ridderkerk, voetgangersoversteekplaats;

       -        Gemeente Amstelveen, voetgangersoversteekplaats

 

 

Voordelen van de Lightspeed verkeerssensoren:

-        De sensoren zijn erg betrouwbaar doordat lichtmetingen erg zuivere metingen zijn en de sensoren beschikken over zowel Kema Keur als Automotive keuringscertificaten;

-        De sensoren werken verkeersdoorstroming bevorderend doordat ze richting verkeersinstallatie zowel de aankomst van een voetganger maar vooral ook het tussentijds weggaan van diezelfde voetganger (doordat deze bij rood voetgangersstoplicht onverhoopt toch oversteekt) registreren en communiceren;

-        Grote mate van ontwerpvrijheid van de detectievlakken (zowel rondingen, hoeken, als uitsparingen ed. zijn mogelijk);

-        Grote mate van montage vrijheid (schuin aflopende trottoirs en glooiingen in het vlak vormen in principe geen probleem);

-        Gebruik wordt gemaakt van weersbestendige materialen;

-        Qua functioneren is de sensor ongevoelig voor weersomstandigheden als warmte, koude, regen, wind, sneeuw, hagel en vorst ed.;

-        De sensoren zijn relatief onderhoudsvrij/vriendelijk;

-        De sensor is vandalisme bestendig;

 

 

 

Klik op onderstaande link voor de brochure.

Brochure voetgangers detectie 

Het meten en rekenen op basis van licht is zuiver en daarmee uiterst betrouwbaar.

Rudy Bruggers, Technical Engineer / Projectmanager

 

Meten met licht