0493 - 670 985

info@lightspeed.nl

Lightspeed Systems

Bed sensor Sensotiss

Uit de samenwerking tussen Bekaert Textiles (expert op het gebied van matrasstoffen en confectie), Lightspeed Systems (innovatieve sensortechnologie) en verschillende zorgpartners is Sensotiss ontstaan.

   

     

Sensotiss is een bedrijf dat producten ontwikkelt voor de intramurale zorg maar ook om mensen langer, aangenaam en zorgeloos thuis te kunnen laten wonen.

Intramuraal:

Sensotiss AP (Anwezig – Afwezig) is een hulpmiddel dat in de zorg gebruikt wordt voor het verbeteren van de leefkwaliteit van senioren en het vergemakkelijken van het leveren van zorg door zorg-professionals.

De Sensotiss wordt onzichtbaar onder het matras op de bedbodem geplaatst.Verlaat iemand het bed dan volgt òf een directe melding òf alleen dan, wanneer die persoon niet binnen een vooraf ingestelde tijdsvertraging weer terug in bed komt.

De Sensotiss hulpmiddelen zijn ontwikkeld vanuit een visie waarin het respect voor mensen en het vergemakkelijken van de zorg-dienstverlening centraal staan, waarbij zo min mogelijk inbreuk gemaakt wordt op het leven van mensen.

Het hulpmiddel wordt zowel intra- als extra- muraal toegepast voor senioren, al dan niet met bijvoorbeeld een beperkte mobiliteit, een verhoogd risico op incidenten, dwalen of dementie.

Bevindingen vanuit de praktijk:

 

* Meer privacy voor de mensen;

* Betere nachtrust voor de mensen;

* Discrete controle;

* Hoge mens tevredenheid;

 

 

* Vermindering werkdruk;

* Minder incidenten bewoners;

* Eenvoudig in gebruik;

* Mogelijkheid tot bewoner-intake;

* Korte terugverdientijden;

Bovenstaande bevindingen leiden tot een verhoging van de kwaliteit van het leven voor de mensen en een verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Kennis maken:  

Om kennis te maken met onze producten en zo de voordelen voor alle betrokkenen te beleven geven wij de mogelijkheid tot vrijblijvend testen van een Sensotiss set.

In geval van zo'n proefplaatsing zullen alle (in)directe belanghebbende bij aanvang informatie en indien nodig  een goede instructie krijgen. Daarnaast is gedurende  de gehele proefplaatsing een eigen contactpersoon vanuit onze organisatie rechtstreeks bereikbaar voor vragen en begeleiding. In een aantal weken zal blijken  wat de Sensotiss AP voor uw organisatie betekent c.q.  kan betekenen.

Langer thuis wonen:

De Sensotiss bed sensor is ontwikkeld als hulpmiddel in en rond het bed. De sensor ligt onder het matras en is zo ontworpen dat de gebruiker hem niet ziet en er geen last of hinder van ondervindt. Wanneer u in bed stapt merkt de Sensotiss bed sensor dat u in bed ligt en ook wanneer u weer uit bed stapt. Mocht u ’s nachts onverhoopt niet meer terug in bed kunnen komen alarmeert de Sensotiss automatisch uw buren, kinderen en/of hulpdiensten. Zo voorkomt de Sensotiss dat u een hele nacht op hulp moet wachten. Wel zo’n veilig en zorgeloos gevoel.  

U bepaalt zelf na hoeveel tijd, na het uit bed stappen, een alarm doorgegeven moet worden. Tevens bepaalt u zelf, naar wie het alarm doorgegeven dient te worden, dit kan naar meerdere personen/zorginstanties. Het systeem zet zelfstandig een alarm door via mobiele telefonie dat reeds verwerkt zit in de Sensotiss. Wel zo handig en zorgeloos.

Daarnaast wordt het installeren en in gebruik stellen van de Sensotiss helder in de handleiding uitgelegd en is door eenieder eenvoudig te doen. Mocht u toch vragen hebben dan zal iemand van Sensotiss u hierbij graag ondersteunen.  Goed voor een rustig en zorgeloos gevoel, zowel voor u als voor uw geliefden.  

De Sensotiss bed sensor voor een zorgeloze nacht; De Sensotiss

* is onzichtbaar in uw slaapkamer aanwezig;

* sensor werkt op basis van licht, wat een uitermate betrouwbaar signaal is;

* gebruikt geen stroom in uw bed, wel zo veilig;

* is eenvoudig in gebruik;

* is eenvoudig aan te sluiten;

* is eenvoudig door te schakelen naar meerdere personen (buren, kinderen en/of zorginstanties);

* is indien gewenst eenvoudig te koppelen met een professionele meldbank.  

 

Ondanks dat een bed sensor voor de nacht nog relatief nieuw is, wordt hij meer en meer toegepast. Samen met de al breder toegepaste personen alarmering voor overdag, vormt de Sensotiss een compleet team voor zowel de dag als nacht monitoring.

De Sensotiss bed sensor is dan ook goed te gebruiken in combinatie met deze nood/ alarmeringsproducten voor overdag, zoals bijvoorbeeld een paniekknop, een noodtelefoon of middels sociale alarmering.

De innovatieve Lightspeed technieken zorgde voor een sterke toename in de veiligheid van onze producten.

Mario van der Ven, Mechanical engineer

Innovatief